--> Skip to main content
Menu

Pengertian Kedudukan benda

Pengertian Kedudukan bendaKedudukan benda adalah/ Kedudukan benda yaitu/ Kedudukan benda merupakan/ yang dimaksud Kedudukan benda/ arti Kedudukan benda/ definisi Kedudukan benda.
Kedudukan benda adalah

Kedudukan adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Sebagai standar umumnya ditetapkan lintasan horizontal sebagai sumbu X dan titik acuan adalah titik 0 (nol) yang kedudukannya X0 = 0. Kedudukan suatu benda di sebelah kiri titik acuan diberi tanda negatif. Kedudukan benda di sebelah kanan titik acuan diberi tanda positif. Kedudukan termasuk besaran vektor.

Itulah sedikit penjelasan tentang Pengertian Kedudukan benda semoga dapat bermanfaat.